Kontor for EU-budget og -politik

Kontoret varetager Finansministeriets opgaver i forbindelse med EU’s budget, EU’s personalepolitik, svig med EU-midler, fremme af danskere i EU og økonomiske konsekvenser ved EU-tiltag.

Kontoret har ansvaret for finanslovsbudgettet for det danske EU-bidrag (§ 7.51). I arbejdet med det danske EU-bidrag (§ 7.51) forbereder kontoret Danmarks holdning til forhandlingerne om det årlige EU-budget. I den forbindelse arbejder kontoret for at sikre, at EU’s budgetmidler forvaltes på forsvarlig vis, og at fejl undgås.

Kontoret varetager og koordinerer den danske regerings tilgang til forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) i samarbejde med involverede ressortministerier og ligesindede EU-medlemslande.

Kontoret overvåger økonomiske konsekvenser ved EU-tiltag mhp. at varetage danske statsfinansielle interesser og bidrager til fastlæggelsen af danske holdninger til økonomisk-politiske EU-sager. Desuden håndterer kontoret sager vedr. EU’s personalepolitik og gennemførelse af regeringens handlingsplan for fremme af danskere i EU.