Kontor for Organisation og Styring

Kontoret har ansvaret for varetagelsen af en række centrale stabsfunktioner, herunder Finansministeriets juridiske arbejde, interne organisationsudviklingsopgaver, intern drift og sikkerhed samt mål- og resultatstyring i koncernen.

Kontor for Organisation og Styring varetager den tværgående funktion i forhold til Finansministeriets interne opgavevaretagelse og bistår med at understøtte ministeriets kerneprocesser og -opgaver.

Kontoret har ansvaret for rådgivning om og håndtering af tværgående juridiske spørgsmål og den juridiske sagsbehandling på ministerområdet.

Derudover har kontoret ansvaret for den interne organisations- og medarbejderudvikling, employer branding, databeskyttelse (GDPR), informationssikkerhed samt økonomi- og koncernstyring. Endelig bistår kontoret i betjening og servicering af departementschefen og ledelsen i ministeriet.