Velfærdspolitisk Center

Velfærdspolitisk Center har en central rolle i koordineringen af regeringens større velfærdspolitiske indsatser. De centrale ansvarsområder vedrører den overordnede styring af den kommunale og regionale økonomi samt modernisering og fornyelse af den offentlige sektor.

Centret har ansvaret for forberedelserne af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner. Dertil kommer udgiftsanalyser, evaluering af politikinstrumenter samt opgaver i relation til finanslovarbejdet og økonomiforhandlingerne mv.

Centrets ansvar vedrørende kommunerne omfatter de borgernære velfærdsområder. Arbejdet med velfærdsområdet tæller blandt andet ældre, børn og udsatte grupper.

I forhold til regionerne omfatter centrets arbejdsområder sygehuspolitik, den primære sundhedssektor, øvrig sygesikring, forebyggelse og regionernes økonomi.

Centeret er også ansvarlig for boligområdet. Her omfatter arbejdsområderne den almene boligsektor samt initiativer vedrørende bypolitik.

Centerets moderniseringsenhed har ansvaret for koordinering og videreudvikling af regeringens arbejde med modernisering og fornyelse af den offentlige sektor. Det omfatter blandt andet gennemførelse af regeringens nærhedsreform samt styrkelse af ledelse i den offentlige sektor.

Derudover har centret ansvaret for finanslovsparagrafferne § 15. Social- og Indenrigsministeriet, § 16. Sundheds- og Ældreministeriet og § 7. Finansministeriet.