4. kontor: Uddannelse og undervisning

Kontoret varetager Finansministeriets opgaver i forbindelse med uddannelse og forskning.

Kontoret har ansvaret for finanslovsbudgetterne for Uddannelses- og Forskningsministeriet (§ 19) og Undervisningsministeriet (§ 20). På disse områder varetager kontoret alle opgaver i relation til finanslovsarbejdet, herunder analyser af den udgiftsmæssige udvikling samt vurderinger af forskellige instrumenters effektivitet i forhold til at opnå givne politiske målsætninger.

På uddannelses- og forskningsområdet (§ 19 og § 20) udarbejder kontoret forslag til tiltag, der kan fremme opnåelsen af givne målsætninger på områderne, og kontoret kommenterer udgiftsmæssige konsekvenser af nye forslag.