4. kontor: Uddannelse og undervisning

Kontoret varetager Finansministeriets opgaver i forbindelse med dagtilbud, undervisningsområdet, videregående uddannelse og forskning.

Kontoret har budgetansvar for Uddannelses- og Forskningsministeriet (§ 19.) og Børne- og Undervisningsministeriet (§ 20.). Kontoret varetager finanslovsarbejdet for de to ministerier, herunder et løbende arbejde med den udgiftsmæssige udvikling og styring.

Finansministeriets 4. kontor har ansvaret for at understøtte regeringens politikudvikling, økonomiske politik og styring på børne-, undervisnings-, uddannelses- og forskningsområdet. På disse områder bistår kontoret bl.a. med finanslovsarbejdet, foretager analyser af uddannelsessystemets indretning, deltager i ekspertgrupper og politiske forhandlinger og forbereder politiske udspil. Herudover udarbejder kontoret registerbaserede analyser på undervisnings- og uddannelsesområdet.