2. kontor: Skat og kapitalmarkeder

2. kontor varetager Finansministeriets opgaver vedrørende skattepolitik, kapitalmarkedsforhold og statsgæld.

De skattepolitiske opgaver omfatter budgetteringen af statens indtægter, analyser vedrørende person-, forbrugs- og erhvervsskatter samt miljø- og energiafgifter med særlig fokus på provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger af skatteændringer, herunder specielt incitamentet til at arbejde, forbruge, tage uddannelse, investere og spare op.

Opgaverne indenfor statsgæld og finansielle markeder omfatter bl.a. forvaltningen af statens gæld, som sker i nært samarbejde med Nationalbanken. Hertil kommer rådgivning vedrørende budgetsager i staten med finansielle aspekter samt spørgsmål i forbindelse med kapitalmarkedsforhold i øvrigt, finansiel regulering og finansiel stabilitet. Kontoret står desuden for statens program for grønne obligationer, herunder udarbejdelsen af årlige rapporter om allokering og effekter.

Kontoret har ansvaret for finanslovens §37 - Renter, §38 - Skatter og §§40-42 - Genudlån, beholdningsbevægelser og statsgæld.