6. kontor: Justits, skat, udlændinge og forsvar

6. kontor varetager Finansministeriets opgaver inden for særligt de store statslige driftsområder som Justitsministeriet, Skatteministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Forsvarsministeriet. Hertil kommer opgaver vedr. kongefamilien, Folketinget og Statsministeriet.

Kontoret varetager inden for disse områder beslutningsoplæg og forslag til tiltag, der kan fremme opfyldelsen af de givne politiske mål på den mest effektive måde. På de pågældende områder har kontoret ansvaret for alle opgaver i relation til finanslovsarbejdet, herunder analyser af den udgiftsmæssige udvikling på områderne, det løbende budgetarbejde mv. Kontoret har desuden ansvaret for den løbende håndtering af diverse politiske sager, der kører på kontorets områder.

Kontoret har ansvaret for budgetterne for Skatteministeriet (§ 9.), Justitsministeriet (§ 11.), Forsvarsministeriet (§ 12.) samt Udlændinge- og Integrationsministeriet (§14.). Hertil kommer budgetansvaret for Dronningen (§ 1.), Medlemmer af det kongelige hus (§ 2.), Folketinget (§ 3.) og Statsministeriet (§ 5.).