Finansministeriets koncern

Finansministeriet består af departementet, en række styrelser og institutioner, som du kan læse mere om her.

Koncernorganisationsdiagram for Finansministeriet

Download organisationsdiagram for Finansministeriets koncern

Økonomistyrelsen bidrager med viden, systemer og værktøjer

Økonomistyrelsen hjælper institutionerne i staten og selvejesektoren med at sikre en enkel og værdiskabende styring gennem viden, it-systemer og værktøjer, så ledere og medarbejdere har de rigtige rammer og datamæssige forudsætninger til at yde den bedste service for borgere, brugere og virksomheder. Derudover hjælper Økonomistyrelsen med at udvikle og gennemføre attraktive kompetenceudviklingstilbud inden for blandt andet økonomistyring, interne kontroller, indkøb og udbud til medarbejdere og ledere i staten og de statslige selvejende institutioner.

Læs mere om Økonomistyrelsen på oes.dk

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen har blandt andet ansvaret for NemID, borger.dk og Digital Post, som mange danskere bruger hver eneste dag.

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsen på digst.dk

Statens Administration

Statens Administrations bidrager til udvikling af en effektiv administration på tværs af den offentlige sektor. Dette indebærer at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den løn- og regnskabsadministration, som Statens Administration varetager som shared service center.

Statens Administration skal herudover afdække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Den fortsatte effektivise-ring af administrative processer skal blandt andet ske ved anvendelse af automati-sering og robotics.

Læs mere om Statens Administration på statens-adm.dk

Statens It

Statens It er sat i verden for at levere bedre, billigere og mere sikker it-drift og service til den danske stat. Med fokus på tilgængelighed, stabilitet, effektivitet og informationssikkerhed servicerer Statens It mange forskellige ministerier, statslige myndigheder og en række selvejende institutioner.

Læs mere om Statens It på statens-it.dk 

De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råds sekretariatet bistår formandskabet for De Økonomiske Råd, også kendt som ”de økonomiske vismænd”. DØR’s opgave er at levere uafhængige analyser af dansk økonomi og økonomisk politiske problemstillinger, først og fremmest i form af fire rapporter om året. Analyser, vurderinger og anbefalinger er alene formandskabets. Formandskabet fungerer samtidig som en uafhængig ”finanspolitisk vagthund”, der vurderer den finanspolitiske målopfyldelse.

Læs mere om De Økonomiske Råd på dors.dk

DREAM

DREAMgruppen leverer uafhængige og fagligt velfunderede nationaløkonomiske analyser af den danske økonomi. Deres analyser dækker problemstillinger fra de fleste af økonomiens kerneområder: Makroøkonomi, finanspolitisk holdbarhed, demografi, uddannelse, klima og energi, boligmarked, arbejdsmarked og pension. Analyserne anvendes af ministerier, kommissioner, interesseorganisationer, tænketanke mv.

Læs mere om DREAM på dreamgruppen.dk