Udgiftspolitisk Center

Centrets centrale arbejdsopgaver vedrører den overordnede koordinering og styring af den statslige udgiftspolitik samt arbejdet med de offentlige finanser.

Centret har ansvaret for finanslovsprocessen og tilrettelæggelsen af den samlede udgiftspolitik. Centrets opgaver omfatter bl.a. generel udgiftspolitisk koordination, administrationen af budgetloven, budget- og bevillingsregler, udgiftsopfølgning og tværgående udgiftspolitiske analyser. Derudover har centret ansvaret for § 35. Generelle reserver på finansloven samt koordinationen af finanslovens fællesparagraffer.

Centrets arbejde med de offentlige finanser omfatter bl.a. finanspolitik, finanseffekt, offentlig saldo, offentligt forbrug, offentlig beskæftigelse, offentlige investeringer, den offentlige pris- og lønudvikling, den offentlige budgetstatistik og udgivelsen af Udgiftslofter og statens finanser. Herudover varetager centeret generel koordination af andre tværgående processer.