1. kontor: Arbejdsmarkedspolitik og overførsler

Kontoret overvåger og analyserer tendenserne på arbejdsmarkedet, herunder udviklingen i beskæftigelsesindsatsen og i antallet af overførselsmodtagere.

Kontoret er ansvarligt for budgetterne på Beskæftigelsesministeriets område (§17). Hertil hører bl.a. ansvar for udarbejdelse af beslutningsoplæg og analyser inden for områderne arbejdsmarked, indkomstoverførsler, arbejdsmiljø, den aktive beskæftigelsespolitik, integration mv. Kontoret arbejder desuden med opgaver inden for effektivisering og styring af beskæftigelsesområdet og analyserer bredt effekterne af beskæftigelsesindsatsen.