Afdelingschef Martin Ulrik Jensen

Strukturpolitik, reformer, fordeling, klima, miljø og erhverv

Primære ansvarsområder

Strukturpolitik, andengenerationsreformer, klima-, energi-, miljø- og erhvervspolitik, transportområdet, arbejdsmarkedsområdet, fordeling samt Verdensmål.

Tidligere stillinger
2016-2019 Afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015-2016 Afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet
2015-2015 Kontorchef i Finansministeriet
2011-2015 Kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009-2011 Kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2008-2009 Chefkonsulent i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2007-2008 Specialkonsulent i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2006-2007 Fuldmægtig i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2004-2006 Fuldmægtig i Finansministeriet
Uddannelsesbaggrund
2004 Cand.oecon. fra Københavns Universitet