Afdelingschef Martin Ulrik Jensen

Martin Ulrik Jensen

Offentlige finanser, udgiftspolitik samt klima og energi

Primære ansvarsområder

Udgiftspolitik og offentlige finanser, herunder udarbejdelse af den årlige finanslov, budgetloven, velfærdsloven samt tværgående udgiftspolitik og – styring. Ansvar for større udgiftsområder i staten (forsvar, skat, justits – og retsområdet, uddannelse og forskning). Dertil ansvar for større tværgående forhandlingsforløb samt klima- og energipolitik.

Tidligere stillinger
2016-2019 Afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015-2016 Afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet
2015-2015 Kontorchef i Finansministeriet
2011-2015 Kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009-2011 Kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2008-2009 Chefkonsulent i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2007-2008 Specialkonsulent i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2006-2007 Fuldmægtig i Økonomi- og Erhvervsministeriet
2004-2006 Fuldmægtig i Finansministeriet
Uddannelsesbaggrund
2004 Cand.oecon. fra Københavns Universitet