3. kontor: Transport, kultur, udenrigs og erhverv

Kontoret varetager Finansministeriets opgaver på Udenrigsministeriets, Erhvervsministeriets, Kulturministeriets, Kirkeministeriets samt Transport- og Boligministeriets områder. Hertil kommer et tværgående fokus på statslige investeringer.

På de pågældende områder har kontoret ansvaret for alle opgaver i relation til finanslovsarbejdet, herunder løbende budgetarbejde og analyser af den udgiftsmæssige udvikling på områderne. Herudover er kontoret ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsoplæg og forslag til tiltag, der kan fremme opfyldelsen af områdernes givne mål på den mest effektive måde.

Kontoret har ansvaret for budgetterne for Udenrigsministeriet (§ 6.), Erhvervsministeriet (§ 8.), Kulturministeriet (§ 21.), Kirkeministeriet (§ 22.) samt Transport- og Boligministeriet (§ 28.).