Afdelingschef Lars Haagen Pedersen

Lars Haagen Pedersen

Strukturpolitik, skat, regneprincipper og klimamodeller

Primære ansvarsområder

Strukturpolitik og klimapolitik, herunder skatter og afgifter, arbejdsudbud, tilbagetrækning og pension. Modeludvikling på klimaområdet, herunder GRØN REFORM. Overordnet ansvar for regneprincipper herunder vurdering af dynamiske effekter og vurderinger af samfundsøkonomiske konsekvenser.

Tidligere stillinger
2007-2011 Sekretariatschef for De Økonomiske Råds Sekretariat
2005-2007 Chef for DREAM modelgruppen
2004-2005 Sekretariatschef for Velfærdskommissionens sekretariat
1997-2004 Chef for DREAM modelgruppen
Uddannelsesbaggrund
1991 Ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet
1985 Cand.polit. fra Københavns Universitet